Anne Billen

Business coach and trainer

Schrijf je kritiek in het zand en kerf je waardering in steen

Onze missie

Inspireren en ondersteunen van organisaties, leiders en professionals die in turbulente tijden en omstandigheden zichzelf, hun team en hun organisatie op koers willen houden en laten gedijen.

Wat doen we?

Adviseren, trainen en coachen op vlak van zelfsturing, communicatieve en leiding-gevende vaardigheden en cultuurinnovatie.